Fa / Fá

Paradigms


With personal pronoun:

Singular Plural
fúmfóm fúnn, fúinn, fóinn, faoinn, (fáoinn)
fúd, fútfódfót; (fád) fúibh, fóibhfaoibh(fáoibh)
fúithe, fóithe, fáoithe, (fúitaigh, fúthaigh) (f.); faoi (m.) fútha, fúthaibh, (fúthuibh), faoithibh, (fáoithibh)

With definite article:

Singular: fán; fá an

Plural: fána

With possessive:

Singular

  • 1st person: fám
  • 2nd person: fád, f’ad
  • 3rd person: fána (f. and m.?)

Plural:

  • 1st person: fánar
  • 3rd person: fána

With relative:

  • fár

With relative of copula:

  • fána

Usage / Notes:

  • Lenites following noun
  • Also appears as fo/,  typically appears as part of a couplet, eg. fó réir; fó leith; fó dheireadh (fa/fá also used in same couplets)

See Also:

Glossary / Fa

css.php